Реконструкция груди

Meme Kanseri Sonrası Yeniden Meme Oluşturulması/ Meme Rekonstrüksiyonu

Meme kanseri ya da başka bir hastalık nedeniyle memenizin alınmasının ardından yapılan ve amacı yeniden bir meme oluşturmak olan ameliyata meme rekonstrüksiyonu denir. Meme kanserleri hastaların, hastalıkları ileri evre değilse meme alınırken aynı ameliyatta da yeniden meme oluşturulması yapılabilir. Böylece, hasta ameliyattan çıktığında yine bir memeye sahip olmakta ve memesiz olmanın vereceği psikolojik sorunlardan kurtulmaktadır. Eğer kanser ileri evre ise, o zaman hastanın kanserden tamamen kurtulması beklenir ve tedavisi tamamlandıktan sonra bu ameliyat yapılır. Deri kanserinden sonraki en sık kanser meme kanseridir. Dünyada her yıl yaklaşık 1 milyon insan meme kanserine yakalanmaktadır. Her hastalıkta olduğu gibi, bu hastalıkta da moral ve psikoloji çok önemli. Yapılan araştırmalar, kansere yakalanan hastalarda moral bozukluğu ve psikolojik bozuklukların hastalığı daha hızlı seyretmesine, nükslere neden olmasına ve tedavinin başarısız olmasına yol açtığını göstermektedir. Durum böyle iken, meme kanseri nedeniyle ameliyat olan kadınların, memelerinin olmamasının onlarda yaptığı etkiyi ve psikolojik bozukluğu düzeltmeyi ya da bu duruma neden olmadan meme kanseri ameliyatı ile birlikte eş zamanlı yeniden meme oluşturulması ameliyatı yapmayı gerektirmektedir. Böylece hasta meme kanseri ameliyatına girdiğinde ameliyattan memesiz çıkmak yerine, yeni memeleri ile birlikte çıkmaktadır. Meme onarımları artık tüm dünyada meme kanseri tedavisinin bir parçası olarak kabul edilmektedir. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) 2010 yılında aldığı bir kararla, tüm meme kanseri hastalarının tedavi sırasında meme onarımı yöntemleri konusunda bilgilendirilmelerini zorunlu kılmıştır. Meme kanseri hastaları bu konuda doktorlarından ayrıntılı bilgi talep etmelidirler. Yeniden meme oluşturmak için birçok teknik mevcuttur. Bunları, kişinin kendi vücudundan alınan bir doku (otolog) ile yapılan ve protez ile yapılanlar diye 2’ye ayırmak mümkündür. Hangi tekniğin seçileceği  hastaya göre belirlenmektedir. Örneğin; Karın bölgesinde sarkması olan hastaların, karın bölgesindeki bu sarkık deri ve yağ dokuları buradan alınarak, şekillendirilir ve mikrocerrahi teknikler ile (DIEP flep) meme bölgesine taşınır. Böylece hastamız hem karın germe ameliyatı olarak bu bölgedeki sarkıklarından kurtulur, hem de alınan memesinin yerine yenisi yapılmış olur. Ya da kanser nedeniyle alınan meme bölgesinde modifiye mastektomi/skin sparining mastectomi dediğimiz ameliyat ile yeteri kadar meme dokusu bırakıldıysa meme protezi ile yeniden meme oluşturulabilmektedir. Diğer teknikleri şu şekilde sıralayabiliriz; sırttan alınan kas ve deri ile meme oluşturulması (Latissimus dorsi muscle flap), expander dediğimiz doku genişleticileri ve protezler ile meme oluşturulması, yağ enjeksiyonları ile meme oluşturulması, kalçadan alınan kas ve deri ile mikrocerrahi ie meme oluşturulması, karın bölgesinden mikrocerrahiye gerek kalmadan alınan deri ve yağ dokusunun transferi ile (TRAM flep) meme oluşturulması.

Uzak organ metastazı gibi ileri düzeyde meme kanseri olmayan tüm hastalara meme rekonstrüksiyonu yapılmasında bir sakınca yoktur. Bu karar, onkolog, genel cerrah ve plastik cerrah tarafında ortaklaşa verilir.
Eğer hastanın kanseri erken evre ise, meme kanseri ameliyatı ile birlikte yapılırken, ileri evre ise meme kanseri ameliyatı ve onkoloji tedavisi sonrası planlanır.
Kişinin kendi dokuları(otolog flep cerrahisi) kullanılarak yapılan meme rekonstrüksiyonu Meme protezi kullanılarak Doku genişleticileri kullanılarak
TRAM flep: Karın bölgesindeki sarkık deri ve karın kasının alınarak meme bölgesine transfer edilmesi DIEP flep: Karın bölgesindeki sarkık deri alınarak mikrocerrahi ile meme bölgesine transfer edilmesi Gluteal flep: Kalça bölgesindeki sarkık derinin alınarak mikrocerrahi ile meme bölgesine transfer edilmesi Latissimus dorsi flep: Sırt bölgesindeki deri ve kasın alınarak meme bölgesine transfer edilmesi
Son zamanlarda popüler olan yağ enjeksiyonu, meme dokusunun sınırlı çıkarılmasında kullanılmaktadır. Yada cilt koroyucu mastektomi yapıldıysa ilk seansta yağ enjeksiyonu ile cilt altı kalınlık arttırılarak sonrakı seansta meme protezi konulmaktadır.
Bu hastanın genel durumu, hastalığının evresi, vücudunun yapısına bağlı olarak hasta ve doktorun birlikte karar vermesi gereken bir durumdur.
Meme kanserine yakalanan hastalar, özellikle genç yaşlarda başlarına bu olay gelirse, hayatının geri kalanını memesiz yaşamak onları sosyal ve psikolojik problemlere itebilmektedir. Hastanın psikolojisi de bu hastalığı atlatmada çok önemli bir role sahiptir